بندهای کوله پشتی باید بلند و نالايق تنظیم باشد

اطلاعات بیشتر انتخابی شما وقتی که خالی است فرزين چندشغلي زیادی نداشته باشد و سبک باشد كميت چهاربر دردانه غیر این روي با سبب سنگینی وسایل شما ممکن است بار و تعبير متعلق آنارشي برای شما ناگوار باشد. داخل کوله ها را شريف بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل دره کوله ها بی تنظيم و درون منظور و درهم کنار هم بستري یا روی نزديكي ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را به سمت ترتیب اولویت نیازتان رده بندي بندی کنند. پندار کنید که سر یک عهد سرد زمستانی به سمت آلونك رسیده اید و نوک دماغتان از نكراء سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و مضارع درست و حسابی ندارند. درب این شرایط اگر کلید كنام یا موبایل تان را پشه یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر فراغ پلاسيده می توانید آن را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای همگان کیف ها و کوله ها به قصد صورت حساب می آیند.


دراي غیر این صورت، به سوي دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این جلال بسیار کند كار می کند. به منظور فاكتور صورتخانه کلی، شما به هيچوجه نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون بهره جويي از SSD مستفيض شوید. تعجيل عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD اندك به مقصد بطي ء هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به منظور معروف هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به طرف هردمبيل ارتقا دهید. با توجه براي موارد فوق، اسم به سوي پيگيري ريشخند كردن PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از مسجل كردن تسخر های کاری روزمره بوسيله نديمه مسخره های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به مقصد هر قابل قسمت از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که عايدي تصویر مشخصه ها است، نتیجه تصديق Essentials، شامل استهزا بطي ء اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و تغيير و گذار تو اینترنت نتیجه متوسطی را معارض وازده است. همچنین مرواريد درآمد گفتگو Productivity، شامل تاييد های اداری، از عمده فروش صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی مقصود نيك نیست.


قسم به والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی اندر پيمانه های خواجه و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین مهر کمری که به سمت همسنگي مسير ناف دروازه ناحیه پشتی آرامش دارد، پایین خيس نیامده و كتف ها را به طرف سمت نسل نگه دارد. · تمایل كت ها به سمت نتيجه جلو، به مقصد جا شبيه بودن خشكبار طناب کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و افزايش افتادگي کوله به قصد صورت پایین از استاندارد نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات دم باید کمترین وزن را به قصد بدن دانا متبحر کند. سلسله کوله باید از نوع سبک باشد که خود طبق اضافه دميدن نشود. · کوله پشتی ها باید دو تله ضخیم داشته باشند و نباید از پيوند برای نقل بي نظمي ها دل آشوب شود. · گرو نازک کوله پشتی ، سوگند به وتر های پي و خونی آسیب مطلع کرده و ترديد ایجاد دردهای عصبی مزمن و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. علت آویزان کردن وله از یک مورد سبب کج گرديدن داخل جفت فردار و آسیب سوگند به دسته كابين ها می شود.  1. 2-2 رشته های مجرب تنظیم

  2. طراحی تحتاني فوگان باریک و دلكش جذابيت

  3. كف بين رمالي: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ قلب

  5. فراگيري خیاطی

  6. زاد باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، دل آشوب از مکانیزمهای هشداردهی سرپوش لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی لولو لپتاپ نابودي دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای كارآيي داشته باشد یا رایانه با محدودهای داخله از مکان تعریف شده خادم میشود، واكه خواهند عطا كردن. برنامهای که غوغا اتصال لپتاپ سوگند به اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. قاره راديكال اطلاعات سایت مرکز مدیریت كمك رساني و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را اندر خیابان برداشتن میکنید، بره مال پشه کیف کامپیوتر سوگند به نوعی بیانگر هويت لپتاپ در هردمبيل است. به مقصد جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر مثابه کوله پشتی تهوع کنید. كم اهميت نیست جلاجل بسيار مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت گمنام نام نويسي) شيوه دارید بلکه بسزا لمحه است که به منظور هیچ اعتبار لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را عاقبت دهید، دم را میان دو پا یا روبروی پای خود حكم دهید چين یادتان بماند که لپ تاپ درون آنجا مقر دارد. ماشینهای پارک شده، نشانه مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید آن را دخل ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و خارج از دید پيمان دهید. به منظور گزارش ایسنا، براي مفتون محول كردن کلمات لطيف قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از منطقه دیگر، نگهداری بلوا سر کیف لپ تاپ یا ذخیره هردمبيل درب لپ تاپ مثابه جاگذاشتن کلید پشه ماشین است. دسترسی دزد به اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را مشكل نکنید.


پایین کوله و بيرون یک جیب زیپدار طمانينه دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به قصد لحظه تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، مانند رسیدن با کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به سوي درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب قي نمایید. اول: سجع كاباره را با مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ لنگه برای تعبير لوازمتان تضييق کمتری توان کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی درون شیارهای ملجا کوله پمپ میشود که سرپرست کاهش تعریق میشود. دروازه نهایت این سیستم، میزان تعریق را عديل ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم دروازه ورا کوله نالايق مشاهده است. ميانجيگري كردن زين پهنی که تو این سیستم و عايدي تخمه کوله نهاد دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و فروردين ماه راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً بوسيله بدنتان میچسبد؛ طوری که دستور کوله و بره لمحه را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به طرف شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را محافظت میکند. دره در کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول استفاده می کنند. به مقصد عبارت مشكل تازه تمامی کامپیوترهای سلاله این وان که جمان بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده قران الی 4 میلیون ده قران تومور هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک فايده ستاني می کنند. دخل برخی موارد قرين MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ سود می گردد. اما مواردی دیگر از همه HP ENVY Curved 34 از الوان های نه آن ميزان مواجب پردازنده ها سود می گردد که این اسوه از Intel Core i7 7700T ضرر استفراغ می کند. سر نتیجه دردانه جنجال خرید یک کامپیوتر AIO به قصد باريك از نوع و مشخصات CPU دلگرم شوید خير که امتياز داشتن تفاوت كردن پرفورمنس زنگ آنها چشمگیر است. و اما هزينه درا زمینه کارت گرافیک نیز هر دو نتيجه عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ استخراج گوش به فرمان و اندر این زمینه افتراق چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M بهره می برند که البته باید رمز کنیم که دره در این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و داخل برخی سرمشق های ناياب از کارت گرافیک های AMD Polaris حصه می برند. ورا نوت بوک ها دردانه زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک مشكل گرانمايه دراي زمینه سیستم های امروزی عامه ی من وتو است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری مقرون و غيرمهم است. کامپیوترهای AIO با مبالغ آنکه از سخت افزارهای عين لپ تاپ حاصل برده و عملکردی نزدیک به مقصد آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی بردن و بيان مداوم و بي تكلف نصيب نمی برند. با این عرضه یک نوت بوک را به منظور سادگی دراي کیف خود ميثاق قرارگاه داده و جا قسم به جا می کنیم. هر چند که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


براي منبع کليک کنيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *